Hoe zit het met jouw groei?

5472 3648 bjorneninge

Als ik droom van de kerken die we in de toekomst zullen gaan planten, dan hoop ik dat we als kerk echt een familie mogen zijn. Dat de gemeenschap die we samen vormen een veilige plek zal zijn waar mensen zich thuis voelen, gewaardeerd worden en kunnen groeien.

Groeien? Ja, groeien. Dit klinkt misschien in eerste instantie vrij zelfgericht, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat we stilstaan. Als kind groei je op om volwassen te worden, zo geloof ik ook dat de bedoeling is dat we geestelijk groeien. Groei kan op verschillende manieren worden gedefinieerd; als we kijken naar een plant dan begint dit bij een zaadje dat zich ontkiemd, vervolgens wortel gaat schieten en daarna boven de grond uitkomt en zal gaan groeien. Vaak vinden wij dat iets pas groeit zodra er iets ‘boven’ de grond komt, maar de vraag is of dit echt zo is? Is wortel schieten niet net zo goed groei?

Om daar antwoord op te geven is goed om te bedenken waar groei op gericht is. In het geval van de plant is het om vrucht te dragen. De plant groeit verder en zal uiteindelijk ‘zaden’ voortbrengen die, als ze op vruchtbare grond terecht komen ook weer zullen ontkiemen, wortel zullen schieten en uitgroeien tot een volwassen plant. Wij zijn dus ook bedoeld om op deze manier te groeien en zo zaad of vrucht voort te brengen.

Banning Liebscher beschrijft in zijn boek Rooted, dat het proces van wortel schieten erg belangrijk is om uiteindelijk vrucht te kunnen dragen, blijvende vrucht. Hij benoemd in zijn boek 3 voedingsbodems waar je in geworteld moet zijn om uiteindelijk te kunnen groeien. Één van deze voedingsbodems is ‘Community’ oftewel gemeenschap. Door relaties met elkaar en door je leven te delen wordt je meer geworteld. Toen ik het deel over deze ‘voedingsbodem’ las klikte dit erg in mijn hart. We zijn niet bedoeld om dingen helemaal alleen te doen. Nee, God geeft ons elkaar om het samen te kunnen doen.

Toch doen we vaak veel alleen, ik ook. De ontwikkelingen in onze maatschappij maken het ons ook niet makkelijk, maar dat zou ons toch juist meer bewust moeten maken van de noodzaak om anderen op te zoeken. Juist onze broers en zussen. We hoeven ons leven, ook ons geestelijk leven niet alleen te doen. In zijn boek beschrijft Banning dat er iets met gemeenschap is waarin God aanwezig is. Waarin hij spreekt en iets wil geven dat hij op andere manieren niet geeft of kan geven. En dit triggerde iets in mijn hart want hoe vaak wil ik graag antwoord van God of wacht ik op hulp vanuit de hemel en denk ik dat God stil is. Maar wat als hij wel wil spreken, maar dat via andere mensen wil doen? Dan moet die andere mensen wel opzoeken, anders mis ik wat God wil geven.

Maar waarom doen we dat dan niet? Wat weerhoud ons om de ander op te zoeken? Ik denk dat dit alles te maken heeft met kwetsbaarheid. Delen wat we lastig vinden, delen waar we voor ons gevoel in falen. Ik moet zeggen dat dit ook zeker ook niet mijn favoriete bezigheid is maar wat ik wel zie is dat de schaamte die je dan kan voelen vaak verdwijnt als je open bent. En er dan juist een moment van herkenning en verbondenheid ontstaat. En zou dit niet iets zijn wat God ons juist zou willen geven?

Dus hoe zit het met jouw groei? In hoeverre deel jij je leven met andere en stel je je kwetsbaar op? Zouden jouw wortels zich nog steviger kunnen wortelen in de voedingsbodem van gemeenschap?

We hebben elkaar nodig, wie zoek jij op?

“Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.” Johannes 15:16

Neem gerust contact met ons op!
Als je het onderstaande formulier invult reageren we zo snel mogelijk.